Projectomschrijving

Vraagstuk

Het doel van de aanpak Gezonde Kinderopvang is om de gezondheid van kinderen in de kinderopvang te verbeteren. In dit project worden coaches Gezonde Kinderopvang opgeleid. Zij voeren de aanpak Gezonde Kinderopvang uit binnen hun kinderopvangorganisatie. Zij doen activiteiten op het gebied van beleid, ontwikkelen, signaleren en de omgeving. De coaches doen dit systematisch door:

1. Het beleid aan te passen
2. Een plan van aanpak te maken
3. Scholing te geven aan pedagogisch medewerkers
4. De aanpak te evalueren

Onderzoek

In dit project wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit en implementatie van de aanpak Gezonde Kinderopvang. Er wordt een voor- en nameting gedaan bij kinderopvangorganisaties in een interventie en een controlegroep (RCT). Voor de evaluatie worden vragenlijsten afgenomen bij pedagogisch medewerkers, coaches en managers. Daarnaast worden observaties gedaan om het (on)gezonde aanbod aan kinderen te evalueren.

Verwachte uitkomst

Eerste aanwijzingen voor effectiviteit van de integrale aanpak van Gezonde Kinderopvang.


 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website