Projectomschrijving

Vraagstuk

In dit project wordt de effectiviteit onderzocht van Take it personal!, een interventie gericht op het verminderen van middelengebruik (alcohol, cannabis en harddrugs) bij jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB). De interventie is opgenomen in de interventiedatabase van RIVM Gezond Leven en erkend op het niveau ‘theoretisch goed onderbouwd’. Het doel van dit project is om Take it personal! naar een hoger niveau van effectiviteit te tillen.

Onderzoek

Take it personal! is gepersonaliseerd op basis van persoonlijkheidsprofielen die samenhangen met een hoger risico op problematisch middelengebruik. De effectiviteit van Take it personal! wordt onderzocht met een serie van case studies aangevuld met kwalitatief onderzoek.

Verwachte uitkomst

De interventie Take it personal! wordt naar een hoger niveau van effectiviteit getild in de RIVM Gezond Leven database. Implementatie en disseminatie activiteiten faciliteren dat de interventie aangeboden kan worden op scholen en in zorginstellingen voor jongeren met een LVB.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website