Projectomschrijving

Vraagstuk

Het WEB-Jeugd consortium is een breed consortium opgezet vanuit de academische werkplaatsen waarin vertegenwoordiging is vanuit de wetenschap, de (eind)gebruikers, praktijk, beleid en onderwijs. Deze voorstudie had als hoofddoel kennisontwikkeling over de werkzame elementen van interventies gericht op het bevorderen van een gezond gewicht, aansluitend bij de behoefte
vanuit de praktijk. De studie is gericht op de doelgroep jeugd (0-18 jaar) maar vanwege de betrokkenheid van ouders, buurt en wijk is de reikwijdte intergenerationeel.

Onderzoek

Er zijn verschillende deelstudies uitgevoerd. Mixed methods is ingezet en er is gebruik gemaakt van bestaande data aangevuld met nieuwe data.

Uitkomst

Er is een actueel overzicht van de stand van zaken wat betreft effectiviteit, gebruik, kosten, financiering en de gebruikerservaringen (professionals, ouders, jeugd) van interventies ter preventie van overgewicht in Nederland. De werkzame en gemeenschappelijke elementen van interventies ter preventie van overgewicht zijn vastgesteld.

De eindrapportage van dit project vindt u hier.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website