Projectomschrijving

Vraagstuk

Voor kinderen en jongeren zijn veel verschillende interventies beschikbaar gericht op overgewicht (preventie), gezond eten en meer bewegen. Maatwerk leveren met deze standaardinterventies kan lastig zijn. Een integrale aanpak lijkt kansrijk, ook voor moeilijk bereikbare groepen zoals migrantengroepen en mensen met een lage sociaaleconomische status. Kennisontwikkeling over de werkzame elementen van bovenstaande interventies is daarom van belang.

Onderzoek

Het WEB-Jeugd consortium zal gebruik maken van de interventies in de databank Gezond en Actief Leven van het RIVM. De thema’s overgewicht, gezonde voeding en meer bewegen onder de doelgroep 0-18 jaar staan daarbij centraal.

Verwachte uitkomst

Een actueel kennisoverzicht van de werkzame elementen van interventies op het thema preventie van overgewicht bij jeugd, waar de praktijk behoefte aan heeft. Hierbij is aandacht voor de effecten en ervaringen in specifieke doelgroepen: migrantengroepen en mensen met een lage SES.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website