Projectomschrijving

Chemoradiotherapie gevolgd door chirurgie is de standaard behandeling voor patiënten met slokdarmkanker zonder uitzaaiingen. Bij 30% van de patiënten is de chemoradiotherapie zó effectief, dat geen tumor meer aantoonbaar is in het weefsel dat bij de operatie wordt verwijderd. Daarom rijst de vraag of een operatie in deze groep wel zinvol is, zeker gezien de risico’s van de operatie.
In de SANO-trial zal bij patiënten bij wie na chemoradiotherapie geen tumorrest meer kan worden aangetoond, ‘standaard opereren’ worden vergeleken met ‘actieve surveillance’. Patiënten in de actieve surveillance groep zullen streng worden gecontroleerd m.b.v. PET-CT en endoscopie. Deze patiënten worden alleen geopereerd als er na chemoradiotherapie nog tumorrest aantoonbaar is, zonder uitzaaiingen. Door beide groepen met elkaar te vergelijken kan worden beoordeeld of actieve surveillance leidt tot een vergelijkbare lange-termijn overleving, minder operaties, betere kwaliteit van leven en lagere kosten.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website