Projectomschrijving

Aanleiding

Botbreuken van de pols en enkel komen vaak voor: in Nederland 20.000 en 15.000 per jaar. Deze botbreuken worden operatief behandeld of met gips. Daarna komen de patiënten een aantal keren terug voor poliklinische controle. Naast een lichamelijk onderzoek, wordt er standaard een controle röntgenfoto gemaakt. Echter, het is de vraag of het nodig is om altijd controlefoto’s te maken.

Doel en opzet

In dit project vergelijken we de effecten en kosten van nacontroles in twee groepen patiënten. De ene groep patiënten krijgt bij iedere controle na lichamelijk onderzoek altijd een röntgenfoto. Bij de andere groep wordt na lichamelijk onderzoek alleen een röntgenfoto gemaakt als dat medisch noodzakelijk is.

Verwachte resultaten

Wij verwachten dat de uitkomsten na behandeling gelijk zijn in de twee onderzoeksgroepen, maar dat de kosten lager zijn als alleen op medische indicatie een foto wordt gemaakt. Dit betekent dat dezelfde kwaliteit van zorg kan worden gegeven tegen lagere kosten.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website