Projectomschrijving

Onderzoek in de algemene bevolking heeft overtuigend aangetoond dat depressieve klachten goed behandeld kunnen worden via Internet. Onduidelijk is echter of deze Internet behandelingen ook een meerwaarde hebben in 2elijns GGZ. Wij onderzochten in GGZ instellingen of het aanbieden van een begeleide Internettherapie voor depressie tijdens de wachtlijst periode leidt tot sneller herstel en kostenbesparing. 269 patiënten werden gedurende een jaar gevolgd, waarbij op vier verschillende momenten metingen naar de klinische status en zorgkostengebruik plaatsvonden. De resultaten van de klinische- en economische evaluatie laten zien dat het aanbieden van een begeleide internet interventie voor mensen met een depressie tijdens de wachtperiode in de gespecialiseerde GGZ vooralsnog niet (kosten)effectief is. Beide groepen maakten echter een aanzienlijk herstel door vóór de start van de face-to-face therapie maar het verschil tussen de groepen was klein en niet significant. De resultaten op lange termijn laten ook geen verschillen tussen de groepen zien.

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website