Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het ZonMw project ‘Opgelucht Werken’ , is binnen enkele bouwbedrijven een multidimensionale interventie (gericht op techniek, gedrag en organisatie) uitgevoerd met als doel het reduceren van silica blootstelling. Tijdens de baselinestudie bij een aantal hoog-risico beroepen zijn sterke overschrijdingen van de grenswaarden gevonden. Preliminaire analyses van de nameting uitgevoerd na de interventie laten een significante reductie in silica-blootstelling zien. Silicablootstelling kan leiden tot verschillende longaandoeningen zoals silicose, COPD en longkanker.

 

Het doel van deze VIMP-subsidie aanvraag is om de implementatie van interventies, gericht op reductie van blootstelling aan silica in bouwbedrijven, op een meer structurele wijze te bevorderen en ondersteunen – gebruik makend van de kennis opgedaan uit drie door ZonMw gesubsidieerde projecten. Doordat deze VIMP een samenwerking is tussen meerdere ZonMw projecten wordt in deze VIMP nadrukkelijk gebruik gemaakt van de kennis omtrent implementatie van interventies die is opgedaan in de projecten BRAVO (nr: 208010004) en Implementatiewerkplaats Stoffenmanager (nr: 208031004). In beide gevallen betreft het onder meer een planmatige, gefaseerde opzet van (de monitoring en evaluatie van) het implementatieproces, een daadwerkelijke interventie en de ervaringen die hiermee zijn opgedaan, (‘lessons learned’), en de succes- en faalfactoren die uit deze activiteiten zijn gedestilleerd. De resultaten van deze twee laatstgenoemde projecten worden op deze manier ook aan een groter publiek in een andere beroepsgroep kenbaar gemaakt.

 

De ervaring in BRAVO en Implementatiewerkplaats Stoffenmanager wijst uit dat, om een structurele implementatie te waarborgen, inbedding moet plaatsvinden in bestaande structuren en netwerken. De definitieve keuze voor de aanpak van de implementatie zal daarom samen met de doelgroep plaatsvinden (‘vraag-gestuurd’). Er wordt hiertoe een stuurgroep opgezet waarin de verschillende stakeholders vertegenwoordigd zijn, waaronder ook de meest directe doelgroep; de werknemers.

 

We voorzien een project-opzet in drie fasen: 1) Definitiefase, 2) Implementatiefase en 3) Evaluatiefase, waarbij de focus ligt op fase 2. Een activiteit die in ieder geval wordt uitgevoerd, is het opzetten van een laagdrempelige website met praktische informatie en instrumenten rond interventies op de werkplek.

 

Gezien de relatief grote populatie van circa 180.000 potentieel blootgestelde bouwvakkers in Nederland wordt verwacht dat een brede implementatie van de interventie, mede gevoed door kennis over de succes- en faalfactoren, zal leiden tot minder silica-blootstelling bij een grote groep werknemers en daardoor een substantiële reductie van de totale ziektelast.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website