Projectomschrijving

Voorkomen van blootstelling aan silica in de bouw

Vraagstuk

Silicablootstelling kan leiden tot verschillende longaandoeningen zoals silicose, COPD en longkanker. In Nederland lopen circa 180.000 bouwvakkers mogelijk risico door blootstelling aan silica. Ondanks preventieve interventies, komen bij een aantal hoog-risico beroepen in de bouw nog altijd sterke overschrijdingen van de grenswaarden voor. Effectieve preventie kan leiden tot een substantiële reductie van de totale ziektelast.

Onderzoek

In dit project wordt gebruik gemaakt van de implementatiekennis uit de projecten BRAVO (208010004) en Stoffenmanager (208031004). Daarbij gaat het onder meer om een planmatige, gefaseerde opzet van het implementatieproces en de monitoring en evaluatie daarvan.

Uitkomst

De toolbox StofVrijWerken is ontwikkeld om uitvoerders te ondersteunen bij het informeren van werknemers op de bouwplaats over kwartsstof en met hen hierover in gesprek te gaan. Door deze toolbox krijgen werknemers meer informatie over de risico’s van kwartsstof voor hun gezondheid, de beschikbare oplossingen en wat men zelf kan doen. Alleen dan kunnen zij op een veilige en gezonde manier met kwartsstofhoudende materialen kunnen werken. De Toolbox is gratis te downloaden via:

http://www.stofvrijwerken.tno.nl/

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website