Projectomschrijving

Wijzer met Welder: zelfregie in zorg en zekerheid

Vraagstuk

Wijzer met Welder biedt werkenden een (online) plek voor vragen over gezondheid, ziekte en werk(behoud). De webtool is bedoeld voor werkenden met gezondheidsvragen, afnemende belastbaarheid of een chronische ziekte of beperking, die vragen hebben over hun duurzame inzetbaarheid. Hoe is deze groep optimaal te ondersteunen bij zelfregie?

Onderzoek

Onder leden van CNV Publieke Zaak is een effectonderzoek, een kosteneffectiviteitsonderzoek en een kwalitatieve studie uitgevoerd.

Uitkomst

Er is geen effect op zelfregie en empowerment gemeten, mogelijk omdat de deelnemers (allen vakbondsleden) bij de nulmeting al aangaven een bovengemiddelde mate van zelfregie te hebben. Het kwalitatieve onderzoek biedt aanknopingspunten voor verbetering van Wijzer met Welder. Het instrument moet volgens de onderzoekers tailoring (maatwerk) bieden, bijvoorbeeld via een beslisboomstructuur. Ook kan het een duidelijker plek krijgen in ‘het goede gesprek’ tussen werknemer en werkgever.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website