Projectomschrijving

Waarom werken bedrijven aan gezondheid, of juist niet?

Waarom besluiten bedrijven om wel of niet iets met gezondheid te doen? En wat prikkelt werkgevers om hier juist wél wat aan te doen?

Vraagstuk

Gezonde werknemers zijn belangrijk voor de toekomst. Toch gaan veel werkgevers niet aan de slag met effectief bewezen programma’s die de gezondheid van medewerkers verbeteren, de productiviteit verhogen of risico’s en verzuim verminderen. Waarom besluiten bedrijven om wel of niet iets met gezondheid te doen? En wat prikkelt werkgevers om hier juist wél wat aan te doen?

Onderzoek

Op basis van een werkgeversenquête zijn twintig actieve en twintig niet-actieve bedrijven geselecteerd. Vertegenwoordigers van alle geledingen binnen deze bedrijven zijn vervolgens geïnterviewd. De resultaten zijn in een workshop bediscussieerd met werkgevers en vertegenwoordigers van werknemers.

Uitkomst

Wettelijke verplichtingen vormen een belangrijke drijfveer om iets met gezondheid te doen. Goed werkgeverschap en bewustzijn van gezondheidsrisico’s spelen ook mee, evenals motieven als het verhogen van de productiviteit of imagoverbetering. Belemmerend werkt soms de cultuur van de organisatie, of men ervaart het onderwerp als ‘lastig’. Financiële prikkels, bijvoorbeeld een belastingvoordeel of subsidie, kunnen bedrijven over de streep trekken. Uitwisseling van informatie en ideeën via netwerken is ook een sterke prikkel.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website