Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

 

WRAP (wellness recovery action planning) en IPS Individuele PLaatsing en Steun)kunnen elkaar in de toekomst versterken in het proces van herstel van welbevinden na ontwrichtende ervaringen.

De resultaten van het onderzoek Werken met WRAP (ZonMw project 208030009) ondersteunen deze gedachte. Mensen

ervaren meer herstel en versterken hun inzetbaarheid.

 

De bijeenkomst die op 9 april 2015 werd georganiseerd ('Herstel met werk en WRAP'), waarin de resultaten van het onderzoek werden gepresenteerd, werd als zeer geslaagd ervaren.Tijdens deze bijeenkomst stond de vraag centraal: kan aandacht voor herstel en zelfmanagement bijdragen aan een duurzame arbeidsrelatie voor werknemers met ernstige psychische aandoeningen?

 

Mede gezien de grote belangstelling voor deze bijeenkomst, willen we de bekendheid met de mogelijkheden van IPS, WRAP en de meerwaarde van het combineren daarvan, verder vergroten door in een aantal regio's extra bijeenkomsten te organiseren.

Met de conferenties en een nagesprek willen we in elke beoogde regio bevorderen dat concrete afspraken gemaakt worden hoe in de regio herstel en werken meer op elkaar betrokken kunnen worden.

 

Het project houdt in dat we drie regionale bijeenkomsten gaan organiseren over de uitkomsten van het onderzoek naar de inzet van WRAP bij IPS/Supported Employment (208030009).

Hiermee willen we de volgende doelen realiseren:

- kennis bieden over IPS en WRAP en waarom deze methoden tezamen kunnen ondersteunen bij het vorm geven aan herstel

en het vinden en behouden van werk;

- de inzet van beide methoden intensiveren en met de regionale partijen uit te wisselen hoe ze deze kruisbestuiving kunnen bevorderen en hen hierover met elkaar in gesprek te brengen

- kennis over herstel en herstelondersteuning in brede zin ondersteunen

 

De eerste contacten met de drie beoogde regio's laten zien dat ook het veld dit idee van harte ondersteunt en de zinvolheid en haalbaarheid van de beoogde VIMP hoog inschatten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website