Projectomschrijving

Audiologisch spreekuur ondersteunt slechthorende medewerkers

Wat is de (kosten)effectiviteit van het Spreekuur in vergelijking met gebruikelijk zorg?

Vraagstuk

Mensen met slechthorendheid kunnen op de werkvloer met allerlei problemen te maken krijgen. Ze zijn bijvoorbeeld eerder vermoeid. Het Arbo Audiologisch Spreekuur helpt deze groep bij het verbeteren van de werksituatie. Bijvoorbeeld door aanpassingen aan de werkplek of het takenpakket, of door hulpmiddelen in te zetten. Wat is de (kosten)effectiviteit van het Spreekuur in vergelijking met gebruikelijk zorg?

Onderzoek

Van in totaal 136 slechthorende werknemers ging de ene helft naar het Spreekuur, de andere helft ontving gebruikelijke zorg. De onderzoekers bestudeerden het effect van het Spreekuur op onder andere herstelbehoefte, het functioneren op het werk, werkvoldoening en verzuim.

Uitkomst

Er is tussen interventie- en controlegroep geen verschil gevonden in ‘herstelbehoefte na het werk’, de belangrijkste uitkomstmaat. Veel deelnemers hadden aan het begin van de studie al een heel goede herstelbehoefte. Wel blijkt het spreekuur effectiever in het verhogen van ‘zelfacceptatie’ en het ‘reduceren van inadequaat copinggedrag’, twee essentiële elementen van kwaliteit van leven. Het spreekuur is niet kosteneffectiever dan gebruikelijke zorg.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website