Projectomschrijving

Vitality@DSM: participatie en effectiviteit

Vraagstuk

Vitality@DSM is gericht op het verbeteren van de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werknemers en bestaat onder meer uit een medisch onderzoek, een vragenlijst over leefstijl, mentale gezondheid en verzuim, een consult met een vitality-coach en een verwijzing naar de bedrijfsarts of een groepsinterventie. Hoe breng je de opvattingen van werknemers over duurzame inzetbaarheid in kaart? En wat is er te zeggen over de effectiviteit van een interventie als Vitality@DSM?

Onderzoek

Op basis van literatuuronderzoek en gesprekken met experts en professionals is MIDI ontwikkeld: Maastrichts Instrument voor het meten van Duurzame Inzetbaarheid. Met vragenlijsten en diepte-interviews zijn opvattingen van werknemers onderzocht. Vitality@DSM is in een experiment op effectiviteit onderzocht.

Uitkomst

Werknemers leggen de verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid grotendeels bij zichzelf. De voor hen belangrijkste betekenissen zijn fit en nuttig bezig zijn en het werk kunnen behouden. De Vitality-interventie heeft effecten op enkele leefstijlfactoren en bijvoorbeeld op autonomie en competentie, maar niet op duurzame inzetbaarheid en gezondheid. Deze aspecten worden bepaald door een samenspel van factoren op het niveau van het individu, de directe omgeving, de organisatie en de maatschappij.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website