Projectomschrijving

Multidisciplinaire richtlijn voor de participatieaanpak

Vraagstuk

Een participatieaanpak op de werkplek kan bijdragen aan betere kansen voor succesvolle werkhervatting of aan het voorkomen van arbeidsongeschiktheid. De praktijk is gebaat bij een leidraad met concrete aanbevelingen voor de advisering en consultvoering van zorgverleners en arbo-professionals. Het gaat daarbij om een multidisciplinaire aanpak door alle professionals die adviseren op het snijvlak van gezondheid en functioneren op het werk.

Onderzoek

Zeven beroepsverenigingen werkten gezamenlijk aan de leidraad Participatieve Aanpak op de Werkplek en dragen deze uit aan hun professionals. De leidraad bevat trainingen voor professionals (volgens het train-de-trainers principe).

Uitkomst

De leidraad is voor accreditatie of accordering aangeboden aan zeven beroepsgroepen. De daarbij ontwikkelde trainingen zijn voorzien van passende casuïstiek en werkvormen om de aanpak aan te laten sluiten bij de beroepspraktijk van verschillende professionals. Inmiddels zijn een aantal trainingen en workshops verzorgd. Momenteel wordt bekeken of deze training in het cursusaanbod voor de bij- en nascholing opgenomen kan worden. Ook wordt de training getoetst op geschiktheid als e-learing module.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website