Resultaten

Artikel
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: Effectiveness of an Intervention to Enhance Occupational Physicians’ Guideline Adherence on Sickness Absence Duration in Workers with Common Mental Disorders: A Cluster-Randomized Controlled Trial
Auteur(s): Van Beurden KM, Brouwers EPM, Joosen MCW, De Boer MR, Van Weeghel J, Terluin B, Van der Klink JJL. , Journal of Occupational Rehabilitation, 2016 online first,
Tijdschrift: Journal of Occupational Rehabilitation
Start- en eindpagina: 0 - 0
Publicatiedatum: 30-11-2016
DOI: DOI 10.1007/s10926-016-9682-x

Titel: Effectiveness of guideline-based care by occupational physicians on the return-to-work of workers with common mental disorders: design of a cluster-randomised controlled trial.
Auteur(s): van Beurden KM, Brouwers EP, Joosen MC, Terluin B, van der Klink JJ, van Weeghel J (2013). Effectiveness of guideline-based care by occupational physicians on the return-to-work of workers with common mental disorders: design of a cluster-randomised controlled trial. BMC Public Health. 2013 Mar 6;13:193 doi: 10.1186/1471-2458-13-193.
Tijdschrift: BMC Public Health
Start- en eindpagina: 0 - 0

Titel: Improving occupational physicians' adherence to a practice guideline: feasibility and impact of a tailored implementation strategy.
Auteur(s): Margot CW Joosen, Karlijn M van Beurden, Berend Terluin, Jaap van Weeghel, Evelien PM Brouwers and Jac JL van der Klink (2015). Improving occupational physicians' adherence to a practice guideline: feasibility and impact of a tailored implementation strategy. BMC Medical Education. Apr 24;15(1):82. [Epub ahead of print]
Tijdschrift: BMC Medical Education
Start- en eindpagina: 82 - 0

Titel: An international comparison of occupational health guidelines for the management of mental disorders and stress-related psychological symptoms.
Auteur(s): Joosen MCW, Brouwers EPM, van Beurden KM, Terluin B, Ruotsalainen JH, Woo JM, Choi KS, Eguchi H, Moriguchi J, van der Klink JJL and van Weeghel J (2015). Occup Environ Med;72:313-322
Tijdschrift: Occupational and Environmental Medicine
Start- en eindpagina: 313 - 322

Titel: Effectiveness of guideline-based care by occupational physicians on the return-to-work of workers with common mental disorders: design of a cluster-randomised controlled trial
Auteur(s): Karlijn M van Beurden, Evelien P M Brouwers, Margot C W Joosen, Berend Terluin, Jac J L van der Klink and Jaap van Weeghel
Start- en eindpagina: 0 - 0

Titel: Improving occupational physicians? adherence to a practice guideline: feasibility and impact of a tailored implementation strategy
Auteur(s): Margot CW Joosen Karlijn M van Beurden Berend Terluin Jaap van Weeghel Evelien PM Brouwers1 Jac JL van der Klink
Start- en eindpagina: 0 - 0

Titel: Effect of an intervention to enhance guideline adherence of occupational physicians on return-to-work self-efficacy in workers sick-listed with common mental disorders
Auteur(s): Karlijn M. van Beurden, Jac J. L. van der Klink, Evelien P. M. Brouwers, Margot C. W. Joosen, Jolanda J. P. Mathijssen, Berend Terluin and Jaap van Weeghel
Start- en eindpagina: 0 - 0

Titel: De werknemer met psychische problemen, de bedrijfsarts, en de richtlijn. Samenwerken aan herstel.
Start- en eindpagina: 0 - 0

Beleids-/adviesrapport
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: 6 Nieuwsbrieven voor alle deelnemende bedrijfsartsen en alle andere betrokkenen

Presentatie
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: An international comparison of occupational guidelines for the management of mental disorders.

Titel: Towards a shortened sick leave duration of employees sick-listed due to common mental disorders.

Titel: Richtlijnen voor Psychische problemen en Werk.

Titel: Is de self-efficacy van werknemers met psychische problemen te beïnvloeden door begeleiding door de bedrijfsarts?

Titel: Towards a shortened sick leave duration of employees sick-listed due to common mental disorders.

Titel: Hoe wordt de begeleiding terug naar werk leuker voor de professional en wat doet dit met de klant?

Titel: Implementation of a tailored strategy to improve guideline adherence targeting perceived barriers in occupational physicians.

Titel: Does a tailored implementation strategy to improve guideline adherence in occupational physicians improve patient outcomes?

Titel: An international comparison of occupational health guidelines for the management of mental health problems.

Titel: Improving occupational physician’s adherence to a practice guideline on mental health problems using a tailored implementation strategy.

Titel: Arbeidsparticipatie en Gezondheid; terugdringen van verzuim van werknemers met psychische problemen.

Titel: Effect of training to enhance guideline adherence for occupational physicians on RTW in workers with CMD.

Titel: Implementation and evaluation of the NVAB guideline ‘Mental health problems’.

Titel: Wat is het effect van de interventie op verzuim en herstel van werknemers?

Titel: Een innovatieve richtlijntraining: wordt de NVAB-richtlijn na afloop beter gebruikt?

Titel: Verbeteren van richtlijngebruik door bedrijfsartsen & het effect op verzuimduur van werknemers met psychische problemen.

Titel: Can we influence return-to-work self-efficacy in workers with common mental disorders?

Titel: Welke barrières ervaren bedrijfsartsen bij het gebruik van de NVAB-richtlijn?

Titel: Imlementatieonderzoek naar richtlijn werkenden met psychische problemen
Auteur(s): Margot Joosen
Publicatiedatum: 03-11-2016

Titel: Evaluation of an implementation strategy to improve guideline adherence with a focus on barriers and solutions.

Titel: Een internationale vergelijking van de inhoud en kwaliteit van richtlijnen voor werknemers met psychische problemen.

Titel: Implementatie van de NVAB richtlijn ‘psychische problemen’: haalbaarheid en impact van een implementatie strategie gericht op barrières die bedrijfsartsen ervaren.

Titel: Implementatie en effect van de NVAB richtlijn ‘Psychische problemen’: design van cluster RCT.

Overig
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: Middagsymposium ‘Psychische problemen en Werk’ voor de deelnemende bedrijfsartsen

Titel: Gebruik van richtlijnen op het gebied van Psychische problemen & Werk.

Titel: Workshop 'Richtlijn Handelen van de bedrijfsarts bij werkenden met psychische problemen’.

Titel: Symposium Psychische Gezondheid en Werk en duurbare inzetbaarheid

Titel: Innovatieve training in de richtlijn 'Handelen van de bedrijfsarts bij werkenden met psychische problemen' met een focus op barriers en oplossingen in de praktijk van de bedrijfarts.

Titel: Overige wetenschappelijke producten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website