Projectomschrijving

Beter gebruik van de NVAB-richtlijn bij psychische problemen

Herstellen werknemers sneller met de NVAB richtlijn over psychische problemen en werk?

Vraagstuk

Werknemers die zich ziekmelden vanwege psychische problemen zijn vaak lang uit het arbeidsproces. Hoe kun je deze groep het beste begeleiden? Beroepsvereniging NVAB heeft hiervoor een richtlijn opgesteld, maar in de praktijk volgen bedrijfsartsen deze maar heel beperkt. Hoe komt dat en wat is er nodig om het richtlijngebruik te verhogen? En herstellen werknemers sneller als de richtlijn goed wordt gevolgd?

Onderzoek

Van een groep van 64 bedrijfsartsen kreeg de helft (de interventiegroep) een innovatieve training, waarin zij in kleine groepjes de richtlijn vergeleken met de eigen manier van werken. Zij bespraken praktische barrières, hielpen elkaar met oplossingen bedenken en oefenden met de werkwijze volgens de richtlijn.

Uitkomst

Er zijn verschillende barrières die goed richtlijngebruik door bedrijfsartsen in de weg staan. Bijvoorbeeld dat contracten tussen arbodienst en werkgever vaak in strijd zijn met de richtlijn, en dat veel bedrijfsartsen een hoge werkdruk ervaren en het moeilijk vinden om routines te veranderen. Getrainde artsen werkten na afloop significant beter volgens de richtlijn, maar bleven last hebben van externe barrières. Mogelijk werd daardoor geen effect op verzuimduur gevonden. Het onderzoek levert veel concrete adviezen op voor de richtlijnherziening, die gepland staat voor 2016.

Producten

De producten die in dit project zijn opgeleverd om het gebruik van de richtlijn te vergroten, staan op de website van de NVAB.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website