Projectomschrijving

Succesfactoren voor gezondheidsprogramma’s op het werk

Aan welk type gezondheidsprogramma nemen werknemers het liefst deel? Welke factoren bevorderen de deelname?

Vraagstuk

Veel bedrijven bieden leefstijlprogramma’s aan voor medewerkers. Deze programma’s zijn bedoeld voor mensen met een ongezonde leefstijl. Aan welk type gezondheidsprogramma nemen werknemers het liefst deel? Sluiten de gezondheidsprogramma’s die werkgevers aanbieden aan bij deze voorkeuren? Welke factoren bevorderen de deelname?

Onderzoek

Met vragenlijsten is 750 werknemers van twee bedrijven gevraagd naar hun leefstijl en naar factoren om wel of niet mee te doen met een gezondheidsprogramma op het werk. Zes maanden later is gevraagd naar hun deelname. Ook is het effect onderzocht van gezondheidsprogramma’s op duurzame inzetbaarheid.

Uitkomst

Werknemers hebben een voorkeur voor individuele gezondheidsprogramma’s rond lichamelijke activiteit (55%), algemene gezondheid (45%), stressmanagement (39%) en gezonde voeding (33%). Stoppen met roken scoort slechts 7%. Een intentie om een programma te volgen is belangrijk, maar is nog geen garantie voor deelname. Werknemers met een sterkere overtuiging dat ze zelf invloed hebben op hun gezondheid, nemen eerder deel. Gezondheidsprogramma’s hebben weinig effect op duurzame inzetbaarheid.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website