Projectomschrijving

Shift Your Work: anders roosteren voor oudere medewerkers

Zijn er tools voor bedrijven te maken waarmee zij beslissingen over roosters kunnen nemen met oog voor de duurzame inzetbaarheid van werknemers?

Vraagstuk

Het werken in onregelmatige diensten heeft effecten op de gezondheid, het functioneren in het werk en het sociale leven. Wat zijn de voorwaarden voor duurzame en gezonde arbeidsparticipatie van oudere werknemers (45+) in onregelmatige nacht- en ploegendienst? Zijn er tools voor bedrijven te maken waarmee zij beslissingen over roosters kunnen nemen met oog voor de duurzame inzetbaarheid?

Onderzoek

Na een literatuurstudie en een reeks interviews met ploegendienstwerknemers, is in vier organisaties een flexibel rooster ontwikkeld met speciale aandacht voor de gezondheidscriteria van oudere werknemers. Gedurende een jaar hebben de onderzoekers de effecten in kaart gebracht.

Uitkomst

Het invoeren van een nieuw rooster heeft veel impact op de organisatie en werknemers, terwijl de effecten op gezondheid en functioneren klein zijn. Bedrijven moeten dus zorgvuldig afwegen wanneer een nieuw rooster zinvol is. Individuele roostering lijkt meer mogelijkheden te bieden om de duurzame inzetbaarheid te verhogen. Niet zozeer leeftijd, maar andere persoonskenmerken lijken samen te hangen met slaap, vermoeidheid en gezondheid. Zo slapen voornamelijk avondmensen slechter voor een ochtenddienst.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website