Projectomschrijving

Preventieconsult Cardiometabool Risico door bedrijfsartsen

Vraagstuk

In 2009 publiceerde het Nederlands Huisartsen Genootschap de richtlijn PreventieConsult Cardiometabool Risico. Met dat consult kunnen huisartsen werken aan de preventie van hart- en vaatziekten, diabetes mellitus type 2 en chronische nierschade. De NVAB heeft voor bedrijfsartsen een praktijkwijzer ontwikkeld, zodat ook zij het consult kunnen uitvoeren. Hoe werkt dat in de praktijk?

Onderzoek

Veertien bedrijfsartsen zijn getraind in het toepassen van de praktijkwijzer. Vier van hen gingen door en nodigden in totaal 228 werknemers uit voor een consult. Een kwart daarvan vulde de risicoschatting in en 19% deed de leefstijltest. Dertien werknemers kwamen op consult, acht werden doorverwezen naar de huisarts.

Uitkomst

Het bleek voor veel bedrijfsartsen lastig om het preventieconsult binnen de looptijd van dit onderzoek te realiseren. Omdat zij mensen doorverwezen naar de huisarts voor een risicoprofiel en een advies over interventies, bleef het contact tussen bedrijfsartsen en werknemers tijdens de praktijktest beperkt. Werknemers, bedrijfsartsen en werkgevers rapporteren positieve ervaringen. De onderzoekers raden aan het consult niet als los instrument in te zetten, maar als onderdeel van een (breder) Preventief medisch Onderzoek.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website