Projectomschrijving

Duurzame inzetbaarheid in de zorgsector

Vraagstuk

‘Oplossingsgericht werken aan Duurzame INzetbaarheid’ (ODIN) is een methodiek om de duurzame inzetbaarheid van werknemers en de coachingsvaardigheden van leidinggevenden in de zorg te vergroten. In aansluiting op een probleem- en oplossingsinventarisatie volgen maatwerkafspraken, gericht op duurzame inzetbaarheid. Na een veelbelovend pilot-onderzoek is in deze vervolgstudie de effectiviteit van de methodiek onderzocht.

Onderzoek

Verschillende uitkomstmaten – van vitaliteit tot productiviteit – zijn via vragenlijsten gemeten vóór de interventie en na zes maanden. Een jaar na de interventie zijn interviews gehouden met medewerkers en leidinggevenden over de vraag waarom medewerkers wel of niet deelnamen.

Uitkomst

De interventiegroep laat een iets betere score zien op vitaliteit, maar dit verschil is niet statistisch significant. ODIN is niet aantoonbaar effectiever dan de reguliere werkwijze, mogelijk vanwege de korte follow-up en de relatief kleine groep waarop de effectanalyses zijn gebaseerd. De verdiepende interviews laten zien dat veel medewerkers en leidinggevenden wel voordelen zien in de ODIN-methodiek, mits er enkele aanpassingen worden doorgevoerd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website