Projectomschrijving

Naar vitale organisaties in de zorgsector

Leidt werken aan de eigen ontwikkeling uiteindelijk tot een hogere productiviteit, lager verzuim en een grotere interne mobiliteit?

Vraagstuk

Duurzame inzetbaarheid kan bevorderd worden als medewerkers en leidinggevenden verantwoordelijkheid nemen, doel- en resultaatgericht werken en aan de slag gaan met de eigen ontwikkeling en persoonlijke effectiviteit. Zo krijgen mensen meer plezier in het werk en worden ze gemakkelijker inzetbaar in meerdere functies. Leidt dit uiteindelijk tot een hogere productiviteit, lager verzuim en een grotere interne mobiliteit?

Onderzoek

In het project zijn bij vijfhonderd medewerkers uit zes intramurale zorginstellingen metingen van inzetbaarheid en productiviteit gedaan. Na het uitvoeren van door werkgroepen bedachte interventies zijn de metingen herhaald. De controlegroep omvat ook zo’n vijfhonderd medewerkers.

Uitkomst

Er is geen effect gemeten op duurzame inzetbaarheid en gezondheid. Wel hebben de trainingen met medewerkers binnen de instellingen geleid tot veel discussies over werkwijzen, eigen gedrag en omgaan met elkaar. Het productiviteitsonderzoek laat een positieve verandering zien in de interventiegroepen. Het project heeft dus op organisatieniveau een goed effect gehad. Dit verklaart volgens de onderzoekers ook de positieve attitude over het project bij bestuurders en leidinggevenden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website