Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het is bekend dat werknemers in de zorg zoals verpleegkundigen een verhoogd risico op psychische klachten hebben. Hierbij kan minder goed functioneren ook ernstige gevolgen hebben voor henzelf én voor de patiënten waarvoor ze werken; bijvoorbeeld het toedienen van verkeerde medicijnen of het verkeerd prikken van patiënten.

 

Door vroegtijdig aandacht te besteden aan psychische klachten, werkstress en verminderd werkfunctioneren, kan erger worden voorkomen en kunnen daarmee kosten worden bespaard. In het onderzoeksproject Mental Vitality @ Work hebben het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid en het Trimbos-instituut een nieuwe aanpak uitgewerkt en onderzocht op (kosten)effectiviteit.

 

In een “gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek” (RCT) is het effect onderzocht van een online vragenlijst naar verminderd werkfunctioneren en psychische klachten met persoonlijke feedback. Dit werd gevolgd door een uitnodiging voor een gesprek met de bedrijfsarts óf een uitnodiging om deel te nemen aan één of meerdere online zelfhulpprogramma's. Met behulp van zelfhulpcursussen via internet kan op een laagdrempelige, toegankelijke en kosteneffectieve manier aan psychische klachten worden gewerkt. De zelfhulpcursussen waren Psyfit, Kleurjeleven, Minderdrinken, Sterkopjewerk en Geenpaniekonline. De controlegroep vulde alleen de online vragenlijst in.

Het onderzoek vond plaats bij medewerkers (verpleegkundigen, operatieassistenten, anesthesiemedewerkers en paramedici) van een Universitair Medisch Centrum. Medewerkers werden na drie en zes maanden nogmaals bevraagd om effecten te meten.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De online vragenlijst, feedback en uitnodiging voor een bezoek aan de bedrijfsarts had een positief effect op het werkfunctioneren ten opzichte van de controlegroep en bleek kosteneffectief. Van de werknemers die een bezoek brachten aan de bedrijfsarts gaf 80% aan de verkregen adviezen te hebben opgevolgd. Het aanbod gekoppeld aan de zelfhulpcursussen via internet liet geen extra effecten zien op psychische klachten en werkfunctioneren, en was niet kosteneffectief. Ook de controlegroep verbeterde namelijk in werkfunctioneren. In de groep die zelfhulpcursussen via internet kreeg aangeboden was er wel een effect op de verbetering van de mentale fitheid. De deelname aan de internetcursussen was echter laag.

 

Het onderzoek laat zien dat aandacht voor psychische klachten bij werknemers veelbelovend is.

Een kortere online vragenlijst zou deelname door werknemers kunnen bevorderen. Hierbij kan eerst op een algemener niveau gecheckt worden of er risico's zijn op psychische klachten of verminderd werkfunctioneren. De bedrijfsarts kan dan bij bepaalde klachten specifieker testen en doorvragen. Vervolgens kan de bedrijfsarts één bepaald online zelfhulpprogramma adviseren en toelichten. In een "blended care" aanbod, waarin online en offline hulp wordt gecombineerd, kan de bedrijfsarts bepalen op welke momenten tijdens het volgen van het online programma face-to-face ondersteuning nodig is. Daarnaast kan winst behaald worden door de inzet van marketingtechnieken om de deelname aan en effecten van de online zelfhulpcursussen te verhogen.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

This proposal aims at obtaining co-funding to further design and test a Workers’ Health Surveillance (WHS) mental module for healthcare workers. Workers’ health surveillance can be seen as an intervention strategy that combines detection of impaired health or work functioning (screening) with offering effective interventions for workers in (high-risk) jobs. This proposal builds on ongoing work with a recently developed screening instrument designed to detect mild impaired work functioning alongside mental health problems in nurses, anaesthetic assistants and allied health professionals. These groups of workers are employed at 'the sharp end' of the profession, working directly with the delivery of health care to patients, and are thus particularly challenged by stressful circumstances, thereby becoming vulnerable to potential mental health problems. The proposed grant will allow the expansion of a Randomized Clinical Trial (RCT) funded by the “Stichting Instituut GAK”. This RCT is planned to start in 2010 at the Academic Medical Center in Amsterdam. Approval and co-operation of the board of directors, the staff representation (OR), nurse and allied health managers, Human Resource Management, and the occupational health service has been obtained. The “Stichting Instituut Gak” grant allows for the testing of the screening instrument for impaired work functioning followed by either feedback alone or by feedback including advice on appropriate interventions.

 

The proposed grant would enable the continued development and evaluation of an E-mental health program tailored to the needs of healthcare workers and healthcare organisations (Mental Vitality@work). Thus, the WHS mental module will consist not only of screening, feedback and advice, but will combine screening and feedback with immediate access to a high-quality E-mental health program. The E-mental health program will include already available evidence based internet-based interventions that promote vitality and productivity among health workers, and reduce the risk of burnout, depression, anxiety and alcohol-related disorders. A number of these internet-based interventions have been rigorously tested for cost-effectiveness in terms of mental health in randomised trials. Because the WHS mental module includes positive interventions such as enhancing vitality, the intervention is deemed to be also suitable for workers without impaired mental health or work functioning as a strategy to increase resilience. Furthermore, with the proposed grant we can conduct an expanded Randomized Controlled Trial. This allows us to test the effectiveness in terms of enhancing work functioning and cost-effectiveness of the WHS mental module (screening for impaired mental health or work functioning, feedback and MentalVitality@work) versus screening for impaired mental health or work functioning, feedback and advice alone.

 

This project will be conducted in three stages. Stage 1 (9 months): Adapting the WHS mental module to this specific healthcare setting. Designing the algorithm to guide participants through the stepped-care interventions. The referral algorithm will be based on the screening of work functioning and mental health. Stage 2 (15 months): conduct of a randomized controlled trial to ascertain the effectiveness in enhancing work functioning and cost-effectiveness of the WHS mental module (screening + MentalVitality@work). Stage 3 (6 months) data analysis, report on findings, and to further anchor the MentalVitality@ work” intervention in the work setting.

 

We propose to expand an already planned RCT in a healthcare organisation that has approved these plans. The organization has participated in the design of an instrument to detect impaired work functioning. We are therefore confident that the project is feasible and will become a significant step towards promoting vitality and productivity in the healthcare workforce. Better still, it is expected that these benefits can be obtained in such a way as to be acceptable, sustainable, effective, economically affordable, and immensely scalable – thus allowing a sizeable population segment to benefit from the WHS mental module in the future.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website