Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doel van de PerfectFit studie was om binnen drie grote organisaties de (kosten-)effectiviteit van een persoonsgerichte gezondheidsinterventie gericht op een gezonde leefstijl te evalueren. Het uiteindelijke doel is om bij te dragen aan een reductie in hart- en vaatziekten en daarmee de duurzame inzetbaarheid te bevorderen van personeel van 40-65 jaar oud met een fysiek beroep. De studie heeft zich gericht op het vergelijken van een standaard gezondheidsinterventie met een uitgebreide gezondheidsinterventie, waarbij coachingsgesprekken zijn toegevoegd aan het standaard preventief medisch onderzoek. De uitkomsten laten zien dat deelnemers aan de interventie meer deelnemen aan gezondheidsactiviteiten dan deelnemers in de controlegroep, met name op het gebied van activiteiten omtrent gezonde voeding en gezond gewicht, en meer bewegen. Dit onderwerp was veelal de focus van de coachingsgesprekken. Er werden echter geen effecten van de interventie op gezondheid, kwaliteit van leven en werkvermogen gevonden.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De uitkomsten laten zien dat deelnemers aan de uitgebreide interventie meer deelnemen aan gezondheidsactiviteiten dan deelnemers aan de standaard interventie, met name op het gebied van activiteiten omtrent gezonde voeding, gezond gewicht, en meer bewegen. Dit onderwerp was veelal de focus van de coachingsgesprekken. Er werden echter geen effecten van de interventie op gezondheid, kwaliteit van leven en werkvermogen gevonden.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Introductie:

Naast primaire veroudering vormen secundaire verouderingsprocessen door onder andere te weinig lichaamsbeweging, ongezonde voeding, roken en stress, belangrijke risicofactoren voor chronische aandoeningen als hart- en vaatziekten (HVZ). Binnen Defensie en de Politie worden hoge fysieke en mentale eisen aan het personeel gesteld; de prevalentie van gedragsgerelateerde risicofactoren voor HVZ zijn echter vergelijkbaar met die in civiele populaties. Vanuit hte oogpunt van duurzame inzetbaarheid van deze beroepsgroep is dit onwenselijk.

 

Doel:

Het binnen Defensie evalueren op (kosten-)effectiviteit van een persoonsgerichte gezondheidsinterventie gericht op gezonde leefstijl, om zo bij te dragen aan een reductie in HVZ en daarmee aan duurzame inzetbaarheid van personeel met een fysiek beroep.

 

Vragen die in de (kosten-)effectiviteitsevaluatie zullen worden beantwoord:

Zijn er verschillen tussen een uitgebreide gezondheidsinterventie op maat en een standaard gezondheidsinterventie, ten aanzien van

1. mogelijke verbetering van algemene gezondheid?

2. mogelijke toename in werkvermogen?

3. mogelijke reductie in risicoprofiel voor HVZ?

4. mogelijke winst in kwaliteit van leven en voor kwaliteit van leven gecorrigeerde levensjaren?

5. mogelijke additionele kosten (of zijn er besparingen)?

6. de incrementele kosteneffectiviteitsratio van de uitgebreide interventie ten opzichte van de standaardinterventie?

 

Vragen die in de procesevaluatie zullen worden beantwoord:

1. Wat is de participatiegraad bij de gezondheidscheck?

2. Hoeveel deelnemers vallen tijdens de interventie uit?

3. Wat is de reden voor geen deelname; zijn determinanten te identificeren?

4. Is sprake van selectieve deelname en uitval gerelateerd aan gezondheid en werkvermogen?

 

Studieontwerp: Clustergerandomiseerde, gecontroleerde studie

 

Studiepopulatie:

Personeel met een fysiek beroep van 40 jaar en ouder met een of meer risicofactoren voor HVZ

 

Interventie A: toegang tot een beperkt gedeelte van een voor de organisatie aangepast gezondheidsportaal.

Interventie B: volledige toegang tot een voor de organisatie aangepast gezondheidsportaal, d.w.z. inclusief toegang tot een gedeelte waarin voortgang in leefstijlgedrag gemonitoord wordt en computer-tailored advies gegeven wordt; motivational interviewing; periodieke reminders en bio-feedback.

 

Uitkomstmaten:

Primaire uitkomstmaat: 'algemene gezondheid' uit SF-36

Secundaire uitkomstmaten: werkvermogen (Workability Index), productiviteit (Work Limitations Questionnaire), werkomstandigheden (Borg RPE schaal), HVZ risicoscore (QRISK2 en SCORE), fysieke activiteit (SQUASH), kwaliteit van leven (EuroQol en 'fysiek functioneren' en 'vitaliteit' uit SF-36), totale kosten

 

Follow-up na 6 en 12 maanden en extrapolatie voor langere-termijnresultaten via modellering.

 

Beoogd aantal deelnemers: 440 deelnemers (220 deelnemers per groep)

 

Economische evaluatie: In overeenstemming met de Nederlandse richtlijnen. We zullen de berekeningen doen vanuit het perspectief van de organisatie en vanuit maatschappelijk perspectief

 

Tijdsschema:

Maand 1-6: voorbereiding

Maand 6-17: inclusie deelnemers, interventie

Maand 17-29: follow-up

Maand 29-36: data analyse en rapporteren

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website