Projectomschrijving

Gezond en met plezier werken in het mbo

Vraagstuk

Circa één op de vijf van de mbo-medewerkers heeft burn-outklachten, tegen één op de acht gemiddeld in Nederland. Er is een sterk verband tussen hoge taakeisen, geringe regelmogelijkheden binnen het werk en burn-out. Is De Heuristische Methode (DHM), waarin management en medewerkers samen naar verbetermogelijkheden zoeken, een kansrijke manier om daar iets aan te doen?

Onderzoek

Voor het onderzoek is DHM bij wijze van pilot toegepast op twee mbo-scholen. Via interviews en een vragenlijst komen knelpunten naar voren, die onderwerp worden van groepsgesprekken. Wat de aanpak oplevert, is uitgezocht in een effectonderzoek en een procesevaluatie.

Uitkomst

De methodiek lijkt in elk geval bij te dragen aan de verbetering van de collegiale en professionele banden tussen medewerkers en leidinggevenden. DHM heeft op de beide mbo-scholen de basis gelegd voor een andere samenwerkingscultuur. Het project heeft een draaiboek opgeleverd voor een effectieve toepassing van DHM in het beroepsonderwijs. In het verlengde van het project zijn inmiddels initiatieven ontplooid om DHM op bredere schaal toe te passen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website