Projectomschrijving

E-coaching en de leiderschapsvaardigheden van managers

Wat is de invloed van betere coachingsvaardigheden van managers op de productiviteit, het welzijn van werknemers en het verzuim?

Vraagstuk

Web Based Coaching is een continue dialoog via e-mail om de coachings- en leiderschapsvaardigheden van managers te verbeteren. Is deze interventie effectief? En wat is de invloed van betere coachingsvaardigheden van managers op de productiviteit, het welzijn van werknemers en het verzuim?

Onderzoek

In vijf organisaties kregen 176 managers een e-coaching van veertien weken. De managers en minimaal drie van hun medewerkers vulden gedurende een jaar vragenlijsten in over de leiderschapsvaardigheden van de managers en over onder meer welzijn. Ook zijn gecoachte managers geïnterviewd.

Uitkomst

Gecoachte managers zijn vooruit gegaan op de doelen die zij voorafgaande aan de interventie gesteld hadden. De interventie vonden ze praktisch, leerzaam en makkelijk in gebruik. De interventie had geen effect op leiderschapsvaardigheden van de managers of op het welzijn, productiviteit en verzuim van medewerkers. Dit heeft mogelijk te maken met grote reorganisaties bij deelnemende organisaties, die hebben geleid tot uitval van managers en afname in het welbevinden van sommige participanten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website