Projectomschrijving

Effectieve interventies in de bouw, deelproject 1

Vraagstuk

Samen met project 208031002 richt dit onderzoek zich op twee veelvoorkomende gezondheidsrisico’s in de bouw: klachten aan het bewegingsapparaat en hart- en vaatziekten. Effectieve interventies worden nog onvoldoende geïmplementeerd. Hoe pakt de gecombineerde implementatie uit van een leefstijlinterventie ter preventie van hart- en vaatziekten en een interventie rond ergonomische hulpmiddelen die het werk lichter maken?

Onderzoek

In een gezamenlijke probleemanalysefase zijn belemmerende en bevorderende factoren voor deelname aan de leefstijlinterventie en de interventie rond ergonomische hulpmiddelen geïdentificeerd. Daarna is de implementatie van de interventies geëvalueerd.

Uitkomst

De leefstijlinterventie is geïmplementeerd binnen het cao-pakket Individugerichte Preventiezorg. Uit de procesevaluatie blijkt dat slechts 2.5% van de doelgroep bereikt wordt en dat 38% van de deelnemers het voorgeschreven aantal gesprekken met een leefstijladviseur kreeg. Deelnemers vinden hun leefstijladviseur capabel en zijn tevreden over de interventie. Leefstijladviseurs zijn redelijk tevreden, maar ervaren barrières in de uitvoering. Het onderzoek levert aanbevelingen op om het bereik te vergroten en uitval te verkleinen.

Bekijk ook het project Effectieve interventies in de bouw, deelproject 2

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website