Projectomschrijving

De doelstelling van het project is om de relatie tussen werk en gezondheid te analyseren, door het kwantificeren van enerzijds het effect van gezondheidsinterventies op duurzame inzetbaarheid en anderzijds de invloed van beleidsmaatregelen gericht op werk en pensionering op de gezondheid. We focussen ons op werkplek interventies, gezondheidsbevorderingsprogramma’s en wetgeving en beleid gericht op 1) het ondersteunen van werkenden met gezondheidsproblemen om aan het werk te blijven tot de pensioengerechtigde leeftijd, en 2) het voorkomen van het ontstaan of verergeren van gezondheidsproblemen onder werkenden door het langer doorwerken. Een tweede stap is het schatten van de kosteneffectiviteit van deze interventies en beleidsmaatregelen gericht op langer doorwerken bij verschillende sociale groepen. Daarnaast zal worden geanalyseerd of, en zo ja, in welke mate langer doorwerken (onbedoelde) gezondheidseffecten heeft voor oudere werkenden voor- en na de pensioengerechtigde leeftijd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website