Projectomschrijving

Het huidige pensioenbeleid in veel EU-lidstaten legt de nadruk op het verhogen van de pensioenleeftijd en op financiële maatregelen die langer werken moeten stimuleren. Gezondheidsbeperkingen nemen toe met de leeftijd. Het is dus de vraag in welke mate oudere werknemers voldoende gezond blijven om de werkbelasting het hoofd te blijven bieden. Ook zal verlenging van het arbeidsleven invloed hebben op de gezondheid na pensionering. Bovendien bestaan er substantiële sociaaleconomische verschillen in gezondheid. Het negeren van deze sociale ongelijkheden leidt tot een beleid dat diegenen die goed in staat zijn langer te werken, bevoordeelt.

In dit onderzoek wordt het effect van sociale ongelijkheid op levensverwachting zonder beperkingen en op inzetbaarheid van oudere werknemers onderzocht. Ook wordt onderzocht wat het effect is van sociale ongelijkheid op de gezondheid na pensionering. Verschillende landen in West- en Oost-Europa onderzoeken verklarende factoren en gezondheidsgerelateerde zorgkosten.

Zie ook de website voor EXTEND: www.extendjpimybl.eu

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website