Projectomschrijving

Luchtwegaandoeningen voorkomen in autospuiterij en bouw

Bij het werk in de bouwsector en autoherstelbranche komen schadelijke stoffen voor de longen vrij. Zijn er interventies te ontwikkelen om dit te verbeteren?

Vraagstuk

Luchtwegaandoeningen komen vaak voor bij medewerkers in de bouwsector en de autoschadeherstelbranche. Bij het werk komen stoffen vrij die schadelijk zijn voor de longen, met name isocyanaten in de autospuiterij en silica in de bouw. Technische maatregelen worden vaak niet goed ingezet en de kennis op de werkvloer is nog onvoldoende. Zijn er interventies te ontwikkelen om dit te verbeteren?

Onderzoek

Via de methode van intervention mapping, waarbij interventies samen met betrokkenen worden bedacht en geïmplementeerd, is gekozen voor een aanpak gericht op gedrag en organisatie (naast techniek). De interventie is getest in de praktijk en vergeleken met een controlegroep die geen speciale maatregelen nam.

Uitkomst

In de bouw nam blootstelling aan silica in de interventiegroep significant sterker af. Deelnemende bedrijven waarderen de interventie positief, vooral de audiovisuele materialen. Met name betonboorders zetten meer beheersmaatregelen in. Bij de autospuitbedrijven traden kleine verbeteringen op in kennis over isocyanaten, terwijl deze kennis stabiel bleef in de controlegroep. Ook gebruikten medewerkers vaker beschermende handschoenen, hoewel nog niet consequent. De bedrijven zijn tevreden over de interventie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website