Projectomschrijving

Zelfmanagement bij klachten van arm, nek en/of schouder

Vraagstuk

Veel werknemers hebben last van klachten aan arm, nek en/of schouder (KANS). Vanwege de grote aantallen en de hoge kosten die daardoor met KANS gemoeid zijn, loont het om te investeren in duurzame inzetbaarheid van deze groep. Fysiotherapie, manuele therapie en ergonomische maatregelen zijn niet of slechts ten dele effectief. Vooral een actieve leefstijl en het zelf managen van klachten lijken belangrijk.

Onderzoek

In het project is via intervention mapping het zelfmanagementprogramma GRIP op KANS ontwikkeld, bestaande uit zes groepsbijeenkomsten en een e-health-module. Van 123 werknemers met KANS volgde ongeveer de helft dit programma. De andere helft kreeg als controlegroep de gebruikelijke zorg.

Uitkomst

GRIP op KANS vermindert bij de deelnemers beperkingen die zij tijdens het werk ervaren. Ook draagt de interventie bij aan het zelfmanagementgedrag op het werk. Bij andere uitkomstmaten werd geen verschil tussen de groepen gevonden. Deelnemers zijn tevreden over de interventie. Ze waarderen de diversiteit en het werken in de groep. Ook over de e-health-module is men positief, vooral over het gedeelte met oefeningen. Deelnemers krijgen meer inzicht in hun klachten en worden zich er meer van bewust hoe je daarmee om kunt gaan.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website