Projectomschrijving

FLESH: periodieke keuring maakt werknemers bewust

Is PMO-DI effectief, samen met andere interventies rond duurzame inzetbaarheid?

Vraagstuk

Vion Food Group, Europa‘s grootste vleesverwerker, wist het ziekteverzuim sterk terug te dringen door de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Maar het bedrijf ziet ook veel kansen in een preventieve aanpak. Het Preventief Medisch Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid (PMO-DI) laat via een vragenlijst, metingen en functionele tests zien hoe gezond en inzetbaar iemand nu is en welke toekomstige risico's er zijn. Is deze aanpak effectief, samen met andere interventies rond duurzame inzetbaarheid?

Onderzoek

Het PMO-DI is op vier vestigingen door ruim 300 medewerkers ondergaan. Daarnaast is zeven maal een vragenlijst naar deze medewerkers gestuurd.

Uitkomst

Na vier jaar is de conclusie dat de invoering van PMO-DI niet heeft geleid tot grote verbeteringen of tot minder kosten voor de werkgever. De 300 werknemers waren wel tevreden en vonden dat het preventief medisch onderzoek een positieve bijdrage leverde aan hun gezondheid en inzetbaarheid. Het management ziet het PMO-DI als investering in het personeel. Ondanks de tegenvallende resultaten van de effectevaluatie op korte termijn zien zij het als een lange termijn strategie om het personeel duurzaam inzetbaar te houden. De vleesverwerker heeft daarom ook besloten om ermee door te gaan.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website