Projectomschrijving

DISCovery: betere balans tussen werk en herstel in de zorg

Gaan medewerkers zich gezonder voelen met DISC-R en heeft het effecten op het arbeidsverzuim?

Vraagstuk

Werken in de gezondheidszorg stelt hoge eisen aan medewerkers; mentaal, emotioneel en fysiek. Het Demand-Induced Strain Compensation Recovery-model (DISC-R) leert medewerkers hun werktaken en hulpbronnen beter in balans te brengen en voldoende herstelmogelijkheden in te bouwen. Gaan zij zich daardoor gezonder voelen en leveren ze betere prestaties? En wat zijn de effecten op het arbeidsverzuim?

Onderzoek

Acht verschillende afdelingen van een algemeen ziekenhuis, onderverdeeld in een interventie- en controlegroep, zijn twee jaar gevolgd met herhaalde vragenlijstmetingen. De onderzoekers maten de effecten op gezondheid, welbevinden, arbeidsprestaties en arbeidsverzuim.

Uitkomst

Op het gebied van gezondheid, welbevinden en prestaties scoort de interventiegroep beter dan de controlegroep. Het verzuim nam niet significant af. De onderzoekers concluderen dat een investering in een goede balans op het werk zich op de langere termijn kan terugbetalen in de vorm van een vitaal en duurzaam personeelsbestand. Belangrijk is dan draagvlak te creëren en werknemers te motiveren aan interventies en effectmetingen mee te doen. Ook moet DISC-R een plek krijgen in de dagelijkse werkroutine.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website