Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit project is op basis van de definitie en het model van duurzame inzetbaarheid, die door het consortium in een eerdere opdracht van ZonMw waren opgesteld, een instrument ontwikkeld om duurzame inzetbaarheid te meten. Deze lijst is in een groot survey-onderzoek kwantitatief gevalideerd Belangrijk innoverend aspect van dit instrument is de werk capability lijst. Voor deze lijst is een handleiding ontwikkeld die het gebruik op individueel, groeps- en collectief (bedrijfs- en afdelingsniveau) kan ondersteunen. In deze handleiding zijn zowel de kwantitatieve validering die in het survey-onderzoek heeft plaatsgevonden, als een kwalitatieve onderbouwing van de lijst, meegenomen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project heeft een vragelijst opgeleverd om duurzame inzetbaarheid te meten; als onderdeel daarvan is de 'lijst werk capabilities' ontwikkeld die inmidels breed wordt gebruikt. De vragenlijst is in een survey onderzoek kwantitatief gevalideerd. Opbrengst van het project zijn twee artikelen in het Scandinavian Journal of Work and Environmental Health waarin over de ontwikkelink en validering van de lijst wordt gerapporteerd (van der Klink et al., 2016; Abma et al., 2016). Naast het kwantitatief valideringsonderzoek heeft kwalitatief onderzoek plaats gevonden dat het gebruik van de lijst op drie niveau's (individueel gebruik, (werk)groep gebruik en grootschalig gebruik) ondersteunt. Op basis van kwantitatief en kwalitatief onderzoek is een handleiding geschreven.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

The general aim of this research proposal is the development of an assessment tool to measure sustainable employability as defined in the report 'Sustainable employable, a working definition’.

In the past few years several studies have demonstrated that individual capabilities, work-related factors, and health status have a profound impact on the ability of workers to be actively engaged in paid employment and to prolong their meaningful contribution to a productive society. However, to date little is known about what is needed for work to be sustainable and how this can be measured. Moreover, there is no conceptual model of sustainable employability that can form the base of a set of coherent instruments.

In this proposal a model of sustainable employability is presented. Based on this, the current application seeks at the one hand to develop new innovative instruments that can assess the new challenges with respect to sustainable employability in the context of rapidly changing work. At the other hand the proposal builds upon existing knowledge and operationalizations to present a consistent conceptual framework for sustainable employability and an assessment tool that captures the essential elements.

This proposal contains five work packages. In four, new instruments will be developed to measure the components as proposed in the model of sustainable employability. The fifth work package contains a large survey in which all the newly developed instruments will be combined. Based on this survey the proposed model of sustainable employability will be evaluated and tested.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website