Projectomschrijving

Werk als waarde vergroot duurzame inzetbaarheid

Vraagstuk

Individuele capaciteiten, werkgerelateerde factoren en de gezondheidstoestand zijn van invloed op het vermogen van mensen om een bijdrage te leveren aan een productieve samenleving. Welke factoren bepalen een duurzame inzet? En hoe kan dit gemeten worden? Een definitie van duurzame inzetbaarheid is in eerder onderzoek ontwikkeld. Het ontbrak echter nog aan een instrument die deze definitie in de praktijk brengt/operationaliseert. In dit project is op basis van de definitie van duurzame inzetbaarheid een instrument ontwikkeld om duurzame inzetbaarheid te meten. 

Onderzoek

Wat zorgt ervoor dat mensen blijven werken? De capability-benadering kan in kaart brengen welke waarde werk moet hebben om te zorgen dat mensen duurzaam aan het werk blijven. Het gaat hierbij ook om realiseerbare mogelijkheden. Het begrip capability legt daarmee de verantwoordelijkheid bij zowel werknemer als werkgever. Deze gedeelde verantwoordelijkheid sluit aan bij de ervaring dat duurzaamheid van werk op de werkvloer wordt bepaald door de interactie en gemeenschappelijke inzet van medewerker en werkcontext. Wat kan iemand in een werksituatie doen op grond van zijn vaardigheden en de mogelijkheden die het werk biedt?

Uitkomst

In dit project is  een vragenlijst ontwikkeld om duurzame inzetbaarheid te meten. Als onderdeel daarvan is de 'lijst werk capabilities' ontwikkeld die inmiddels breed wordt gebruikt (zie bijvoorbeeld Ascender). Het instrument biedt (werkgevers) ook handvatten om vervolgens activiteiten te ondernemen om de duurzame inzetbaarheid te vergroten. Voor deze lijst is een handleiding ontwikkeld die het gebruik op individueel, groeps- en collectief (bedrijfs- en afdelingsniveau) kan ondersteunen. Daarnaast zijn er ook twee artikelen in wetenschappelijke vakbladen gepubliceerd waarin over de ontwikkeling en validering van de vragenlijst wordt gerapporteerd.

Via de website www.werkalswaarde.nl leest u meer over dit project en duurzame inzetbaarheid.

Product

Rapport Development of an instrument to measure Sustainable Employability

Vervolg

In 2020 is een ZonMw-project gestart waarin de Werk als Waarde gespreksmethodiek wordt doorontwikkeld waarin zorgteams versterkt worden in het bespreken van voor hen belangrijke werkwaarden én ze in staat worden gesteld om concrete acties in te zetten voor het realiseren van belangrijke werkwaarden. Zie voor meer informatie over dit project 'Aandacht voor Werk als Waarde in de zorg: doorontwikkeling en implementatie van de Werk als Waarde gespreksmethodiek voor zorgteams om gezond en bevlogen te (blijven) werken'.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website