Projectomschrijving

Vitaliteit en effectief werken in de Limburgse gezondheidszorg 

Vraagstuk

Door vergrijzing en arbeidsuitval is in de Limburgse zorgsector behoefte aan programma’s voor het behouden en bevorderen van productieve arbeidsparticipatie. Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren van implementatie van een integraal programma op individueel en organisatieniveau, gericht op duurzame inzetbaarheid?

Onderzoek

Bijna drieduizend medewerkers uit dertien zorginstellingen hebben in 2011/2012 een vragenlijst over gezondheid en werkvermogen ingevuld, en twee jaar later nog eens. Daarnaast zijn interviews gehouden met projectleiders uit de deelnemende organisaties, en is met groepen medewerkers gesproken.

Uitkomst

Bij de beginmeting had 20% van de deelnemers een verminderd werkvermogen, en 20% beoordeelde de eigen gezondheid als ‘minder dan goed’. 88% van de medewerkers vindt het goed dat de werkgever gezondheidsactiviteiten aanbiedt. Veel medewerkers hebben activiteiten ondernomen om hun leefstijl te verbeteren of hun fysieke of psychosociale arbeidsbelasting te verminderen, vaak op eigen initiatief. Het onderzoek laat (kleine) veranderingen zien in bijvoorbeeld werkvermogen, vitaliteit en ervaren gezondheid.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website