Projectomschrijving

Hands4U: implementatie hygiënerichtlijnen bij handeczeem

Hoe kunnen ziekenhuizen effectieve preventiemaatregelen implementeren?

Vraagstuk

Handeczeem staat in de Europese top drie van werkgerelateerde aandoeningen. In de zorg komt het veel voor. Ernstig handeczeem is soms reden te stoppen met werken. En het kan gevaarlijk zijn voor patiënten, omdat mensen met handeczeem meer bacteriën op de handen hebben. Hoe kunnen ziekenhuizen effectieve preventiemaatregelen implementeren?

Onderzoek

De helft van de deelnemende afdelingen in drie ziekenhuizen volgde een implementatiestrategie met educatie, werkgroepen, rolmodellen, reminders en een folder met aanbevelingen. De andere helft kreeg alleen een folder met schriftelijke informatie over preventie van handeczeem.

Uitkomst

Na twaalf maanden was het gedrag om handeczeem te voorkomen (bijvoorbeeld minder vaak handen wassen en het gebruik van handalcohol) in de interventiegroep verbeterd. Wel nam in deze groep het zelfgerapporteerd handeczeem toe, mogelijk vanwege het verhoogde bewustzijn van het probleem door de implementatiestrategie. De onderzochte strategie lijkt gedrag van medewerkers te kunnen veranderen, maar is erg duur. De onderzoekers raden ziekenhuizen daarom toch af om de strategie in de praktijk te gebruiken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website