Projectomschrijving

Het is in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) gebruikelijk dat ouders en/of het kind zelf voorafgaand aan de contactmomenten een signaleringslijst invullen. Elke JGZ organisatie gebruikt daarvoor eigen vragenlijsten gericht op verschillende gezondheidsproblemen. De signaleringslijsten zijn beperkt gebaseerd op theoretisch onderbouwde of gevalideerde vragenlijsten.

Doelstelling
Het verbeteren van de signalering van gezondheidsproblemen bij 5/6 en 10/11 jarigen in de JGZ door middel van het ontwikkelen en pre-testen van uniforme signaleringslijsten voor het PGO, waarbij wel of geen triage wordt toegepast.

Werkwijze
1. Inventarisatie van beschikbare signaleringslijsten;
2. Het ontwikkelen van een uniforme signaleringslijst voor gebruik bij PGO 5/6 jarigen en 10/11 jarigen;
3. Onderzoek naar de bruikbaarheid van de signaleringslijst bij ouders en JGZ medewerkers;
4. Aanpassing van de signaleringslijsten op basis van de ervaringen van de ouders en de JGZ medewerkers.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website