Projectomschrijving

De GGD in Amsterdam onderzocht met het nieuwe luchtkwaliteitmodel de gevolgen voor de gezondheid en de effectiviteit van verschillende maatregelen.

Voor het maken van het model zijn bij alle overheden in het onderzoeksgebied (Noord-Holland, Flevoland en Rijnmond) verkeersgegevens verzameld. Met deze informatie kon verkeersgerelateerde luchtverontreiniging op adresniveau geschat worden. Dat model kan daarom niet gebruikt worden voor gezondheidsonderzoek.

Aan de hand van maatregelen, zoals gebruik van filtersystemen of verkeersbeperkende maatregelen zijin effecten op de gezondheid onderzocht. Twee filtersystemen hielden de luchtvervuiling nauwelijks buiten het lokaal, één systeem was in staat de fijn stof concentratie met circa 30% verminderen, maar had weinig invloed op roetdeeltjes en gasvormige verontreiniging. Filters zijn daarom niet dé oplossing, maar kunnen in sommige gevallen enige verbetering bieden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website