Projectomschrijving

De GGD van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden voerde samen met  het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van Universiteit Utrecht onderzoek uit naar blootstelling aan luchtverontreiniging tijdens verkeersdeelname.

Tijdens deelname aan het verkeer zijn mensen blootgesteld aan luchtverontreiniging. Het doel was te onderzoeken hoe hoog de blootstelling aan luchtverontreinigende stoffen is tijdens verkeersdeelname per auto, bus en fiets. Daarnaast was het doel om te onderzoeken welke acute gezondheidseffecten er ontstaan na blootstelling aan luchtverontreiniging in het verkeer.

De blootstelling aan luchtverontreiniging in trolleybussen was aanzienlijk lager dan in dieselbussen. De blootstelling op de drukke fietsroute was hoger dan op de fietsroute met minder verkeer. Blootstelling aan ultrafijne deeltjes was het hoogst in de dieselbus en op de drukke fietsroute, en het laagst in de trolleybus.

Luchtverontreiniging kan gezondheidseffecten veroorzaken, zoals hart- en vaatziekten en longaandoeningen. De blootstelling aan met name ultrafijn stof en roet veroorzaakte acute effecten op de longfunctie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website