Projectomschrijving

Begin 2009 rapporteerde een geitenboerderij in het Zuiden van Nederland een abortusgolf gerelateerd aan Q-koorts voorafgaand aan een cluster van humane gevallen; een regio die voor 2009 Q-koortsvrij was. Wij presenteren een systematisch uitbraakonderzoek - inclusief veterinaire, epidemiologische en omgevingsgerelateerde evaluaties - dat een uitbraak bij één enkele bron met ernstige gevolgen voor de volksgezondheid aantoont. Bewoners en personeel van de boerderij, bezoekers en huisgenoten die de boerderij niet hebben bezocht, werden opgespoord en in bloed gescreend om patiënten te identificeren en besmettingspercentages te berekenen. Laboratoriummeldingen van patiënten uit de omgeving werden in een geografisch informatiesysteem model geanalyseerd om de regionale verspreiding te berekenen. Besmetting in de omgeving werd bepaald met oppervlaktemonsters en luchtmonsters. Het vóórkomen onder de bevolking werd bepaald door monsters voor (2008) en na de uitbraak (2010) te vergelijken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website