Projectomschrijving

Wat zijn voorspellers en risicofactoren bij huisuitzetting wegens huurschuld en wat zijn effectieve interventies voor de preventie van huisuitzetting? Dat is de centrale vraag van het onderzoeksproject dat GG&GD Utrecht en UMC St. Radboud gezamenlijk uitvoeren in Amsterdam, Leiden, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht.

Deelnemers worden geworven onder mensen tegen wie een procedure bij de kantonrechter is gestart voor ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning. Ingezet wordt op ongeveer 750 respondenten. Bij deelnemers worden twee interviews afgenomen, één bij de start van de gerechtelijke procedure, een tweede een jaar later. Via gestandaardiseerde vragenlijsten wordt informatie verzameld over het algemeen functioneren, de kwaliteit van leven, sociale steun, de financiële situatie, psychisch en sociaal functioneren, ingrijpende levensgebeurtenissen, lichamelijke
klachten, middelengebruik, zorgbehoeften en zorggebruik.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website