Projectomschrijving

Nederlandse jongeren drinken relatief vaak, en grote hoeveelheden per keer. Jongeren boven 16 jaar zijn moeilijk te bereiken met preventieve boodschappen. Dit onderzoek gaat na in hoeverre de communicatie afgestemd kan worden op verschillende typen jongeren vanaf 16 jaar.

Van alle 16-jarigen drinkt 78% regelmatig. Excessief alcoholgebruik leidt tot verschillende gezondheidsproblemen en heeft een grote maatschappelijke impact. Jongeren van 16 tot 24 jaar zijn slecht te bereiken met preventiemaatregelen. Alcohol is vanaf die leeftijd vrij verkrijgbaar, de invloed van ouders neemt af en in deze leeftijdgroep is er een enorme variatie in houding, waarden en motieven rond alcohol. In deze studie wordt onderzocht in hoeverre jongeren tussen 16 en 24 jaar ingedeeld kunnen worden in segmenten. De jongeren binnen een segment hebben dan ongeveer dezelfde houding, waarden, normen en kennis over alcohol(gebruik). Als segmentering mogelijk blijkt dan kan toekomstige communicatie beter worden afgestemd op de karakteristieken van de verschillende segmenten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website