Projectomschrijving

Dit project is gestart om inzicht te krijgen in de leef- en gezondheidssituatie van alleenstaande mannen met een bijstandsuitkering en om aangrijpingspunten voor preventie te identificeren. Het project Mankracht is een samenwerking met de Dienst Werk en Inkomen van de gemeente Amsterdam en AGIS. Het project is in 2008 gestart en wordt uitgevoerd door de GGD Amsterdam en INGeest/VU MC. De eerste meting is inmiddels afgerond en de resultaten zijn teruggekoppeld via een symposium. Een tweede meting onder dezelfde respondenten zal in 2012 plaatsvinden, met financiering van ZonMw.

In dit project is een deel van de doelgroep getraind om samen met de onderzoekers het onderzoek uit te voeren. Achtergrond van dit onderzoek is dat alleenstaande mannen met een uitkering een risicogroep vormen voor maatschappelijke uitval. Verschillende partijen maken zich zorgen over deze doelgroep, zoals de sociale dienst, het maatschappelijk werk, de verslavingszorg en de GGZ. Ook de gezondheidsmonitor biedt indicaties dat dit een doelgroep is waar zowel sociale als medische problemen samenkomen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website