Projectomschrijving

Bewoners van stedelijke gebieden in Nederland zijn vaak minder gezond dan bewoners van niet-stedelijke gebieden. Dat ligt aan verschillen in bijvoorbeeld leefstijl en sociaal-economische status, maar ook aan de fysieke leefomgeving. De gemeenten Amsterdam en Rotterdam willen de gezondheid van hun bewoners bevorderen door na te gaan of de nabije leefomgeving verbeterd kan worden. Het onderzoek richt zich op luchtverontreiniging, geluid en de beschikbaarheid van groene ruimte nabij de woning. Ook de wisselwerking tussen deze factoren heeft de aandacht. Binnen het project worden drie deelstudies uitgevoerd. Die richten zich op huisartsenbezoek in relatie tot de leefomgeving, en op het effect van ruimtelijke interventies op (zelf ervaren) gezondheid en welzijn in Rotterdam en Amsterdam.

Het project wordt uitgevoerd door de GGD’en Rotterdam-Rijnmond en Amsterdam, in samenwerking met diverse partijen (GGD’en adviseren gemeenten over de gezondheidseffecten van de ruimtelijke inrichting van de woonomgeving).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website