Projectomschrijving

GGD Groningen heeft een promotieonderzoek uitgevoerd samen met het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht en de afdeling Longziekten van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het onderzoek richtte zich op het voorkomen van Reactive Airways Dysfunction Syndrome (RADS) of Irritant Induced Asthma (IIA) ten gevolge van het inademen van irriterende stoffen die vrijkomen bij branden of milieu-incidenten. De gevolgen van het inademen van rook zijn onderzocht met een vragenlijst en poliklinisch onderzoek. Degenen die meer rook hadden ingeademd bleken meer luchtwegklachten te hebben, en de gemeten gevoeligheid van de luchtwegen was eveneens minder gunstig dan bij de controlepersonen het geval was.

Degenen die ooit een grote hoeveelheid rook hebben ingeademd hebben meer luchtwegklachten. Degenen die vaker relatief kleine hoeveelheden rook inademen hebben eveneens meer luchtwegklachten en daarnaast hebben zij een gemeten grotere gevoeligheid van de luchtwegen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website