Projectomschrijving

Intensievere samenwerking op wijkniveau tussen zorg, preventie en welzijn wordt steeds vaker gezien als een belangrijk middel om gezondheidsverschillen te verkleinen en zorgkosten in de hand te houden. Om deze samenwerking goed vorm te kunnen geven is kennis over wijkbewoners en hun gezondheid van groot belang.

Er zijn tegenwoordig veel databronnen beschikbaar. Dit project brengt in beeld welke databronnen bruikbaar zijn, wat mogelijkheden zijn om deze bronnen te koppelen en welke meerwaarde dit oplevert. Dit wordt nauw afgestemd op de informatiebehoefte van professionals uit de verschillende sectoren in de wijk. Tenslotte wordt gezocht naar de meest geschikte vorm voor een dergelijk integraal wijkprofiel.

In maart 2012 start deze pilot met een looptijd van 12 maanden. De pilot vindt plaats in de Utrechtse wijk Noordwest. Het project is een samenwerking tussen gemeente Utrecht (GG&GD en DMO), het Julius Centrum (UMCU), eerstelijnszorg in Noordwest, zorgverzekeraar Achmea en Raedelijn.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website