Projectomschrijving

Dit project wil het inzicht vergroten in de factoren die verantwoordelijk zijn voor het vaker voorkomen van overgewicht bij
kinderen van 2-5 jaar uit sociaal-economische achterstandsgezinnen. De risicofactoren van kinderen met een verhoogde kans
op het ontwikkelen van overgewicht zijn in kaart gebracht.

Voor kinderen met een verhoogd risico kunnen er aanknopingspunten zijn voor preventieve interventies. De studie vindt plaats binnen GenerationR, het Rotterdamse geboortecohort. Moeders zijn geïncludeerd tijdens de zwangerschap, waarbij drie keer een vragenlijst is ingevuld. Uit deze vragenlijsten komen de gegevens over sociaal economische achterstand, zoals inkomen, etniciteit en opleidingsniveau. Deze vragenlijsten bevatten items over determinanten van overgewicht.

Het meetmoment 'focus@5' waarbij alle kinderen vanaf 5 jaar worden uitgenodigd in het onderzoekscentrum is gestart in het najaar van 2009, en wordt in de loop van 2011 afgerond.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website