Projectomschrijving

De intensivering van agrarische bedrijven en de toegenomen populatiedichtheid in landelijke gebieden zorgen voor klachten over geuroverlast. De wetenschappelijke onderbouwing van wetgeving op geur van veehouderijen is beperkt. 

Dit onderzoek richt zich op het nauwkeuriger bepalen van de relatie tussen gemodelleerde geurbelasting van intensieve veehouderij en geurwaarneming, waardering van geur en geurhinder.

De studie wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant. De geurbelasting zal gemodelleerd worden met behulp van verspreidingsmodellen.
De data over perceptie, waardering en hinder van geur zal verzameld worden door middel van vragenlijsten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website