Projectomschrijving

Het Utrechtse luchtkwaliteitsmeetnet bestaat uit ruim 50 meetpunten waar luchtverontreiniging gemeten wordt. Onlangs zijn de resultaten van de meetcampagne van 2011 bekend gemaakt. Aan de GG&GD is de vraag gesteld wat de betekenis van de meetresultaten voor de gezondheid van de Utrechtse bevolking is. Om deze belangrijke vraag te beantwoorden zal een model worden gemaakt voor de hele stad. Met het model kan op alle plekken in de stad, ook waar niet is gemeten, de mate waarin de lucht is verontreinigd worden bepaald. Dit is de modeluitvoer.

De modeluitvoer zal worden gekoppeld aan de resultaten van de gezondheidspeilingen (enquêtes) uit 2008 en 2010, die door de GG&GD zijn gehouden. Mogelijke verbanden tussen de resultaten uit de peilingen en de lokale luchtverontreiniging zullen worden bestudeerd. Hiermee hopen iets meer te weten te komen over hoe in de stad Utrecht gezondheid samenhangt met lokale luchtverontreiniging.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website