Projectomschrijving

Wanneer een infectieziekte ons land bedreigt, moet deze snel en goed worden bestreden, zodat zo min mogelijk Nederlanders besmet en ziek worden. Bij uitbraken van ernstige of erg besmettelijke infectieziekten ?zoals recentelijk de Mexicaanse griep? is het Outbreak Management Team (OMT, het Nederlandse adviesteam op het gebied van infectieziekten) verantwoordelijk voor het geven van bestrijdingsadviezen aan verschillende organisaties: GGDen, GHORen, huisartsen, ziekenhuizen, en laboratoria. Tijdens de crisisbestrijding is het belangrijk dat deze organisaties de kwaliteit van de bestrijding meten en waar nodig bijsturen. Totnogtoe zijn er echter geen meetinstrumenten beschikbaar om die kwaliteit van de bestrijding te meten.

In dit onderzoek worden zogenaamde ‘kwaliteitsindicatoren’ ontwikkeld om de kwaliteit van de bestrijding meetbaar te maken. Voor het opstellen van deze kwaliteitsindicatoren raadplegen we de literatuur, waaronder de OMT adviezen. Vervolgens beoordelen experts van de GGD en de GHOR samen of de voorgestelde maten relevant zijn voor de kwaliteit van de crisisbestrijding. Deze experts hebben verschillende achtergronden, maar zijn allen bekend met het proces van crisisbestrijding.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website